Vitajte na stránkach neoficiálneho adresára slovenských súdnych tlmočníkov

Kontaktujte tlmočníka priamo

Najlepší kontakt je ten priamy. V tomto adresári nájdete dostatok informácií na to, aby ste mohli úradného, resp. súdneho tlmočníka kontaktovať priamo, bez sprostredkovania.

Vyjednajte si win-win podmienky

V priamom kontakte s úradným tlmočníkom bez sprostredkovania si vyjednáte podmienky, aké vám obojstranne najlepšie vyhovujú.

Zodpovednosť úradného tlmočníka

Úradný, resp. súdny tlmočník je v plnom rozsahu zodpovedný za výkon svojej praxe, preto je pre zákazníka najlepšie komunikovať priamo so súdnym tlmočníkom bez sprostredkovania.

Poistenie pre prípad škody

Súdny tlmočník má zákonnú povinnosť byť poistený pre prípad škody spôsobenej výkonom svojej praxe. Sprostredkovateľ takúto zákonnú povinnosť nemá.